قوانین و مقررات

مشتری عزیز و گرامی فروشگاه سایز بزرگ 4030 صفحه قوانین و مقررات را مطالعه نمایید.

شرایط تعویض و مرجوع کالا :
*تعویض : در صورتیکه مشتری گرامی سایز خود را اشتباه انتخاب کرده باشد هزینه تعویض و پست بر عهده ی مشتری می‌باشد و بایستی خرید خود را جایگزین کند و شامل عودت مبلغ نمی‌شود .
*در صورتیکه از جانب فروشگاه ۴۰۳۰ ، سایز اشتباه ارسال شده باشد ، هزینه ی پستی بر عهده ی این مجموعه می‌باشد .
*تعویض سایز بدون بوی عطر و بدن و کنده نشدن اتیکت ، مطابق بسته ارسالی امکانپذیر است .
*چنانچه کاربر در ثبت آدرس یا کد پستی دچار اشتباه شده باشد هزینه ارسال مجدد بر عهده ی مشتری می‌باشد .
*بازگشت کالا صرفا با اطلاع رسانی به پشتیبانی و تایید ایشان امکانپذیر می‌باشد،توجه داشته باشید هر گونه هزینه و تبعات در صورت بازگشت کالا بدون اطلاع رسانی ،به عهده مشتری می‌باشد .
*در ایام فروش فوق العاده امکان تعویض و بازگشت کالا وجود ندارد .
*جنس پارچه تمامی کالاها در وبسایت به صورت دقیق ذکر شده، لطفا قبل از خرید مطالعه شود ،تعویض یا مرجوع به علت نارضایتی از جنس پارچه امکانپذیر نیست .

شرایط مرجوعی و عودت مبلغ : مرجوعی کالا فقط در صورت وجود پاره گی ، لکه ، زده و رفو می‌باشد.

مدت زمان تعویض و مرجوعی: ۲۴ تا ۴۸ ساعت بعد رسیده بسته و سفارش میباشد،